Home
Home
Home
Home
JB HR-Advies
als mensen en resultaat tellen
JB HR-Advies biedt bruikbare adviezen en toepasbare oplossingen die praktisch, consistent en
toegesneden zijn op uw organisatie. Geen standaard, maar een maatwerkaanpak passend bij uw
organisatie.
Organisatie inrichting

Functieprofielen
Functiewaardering
Personele planning
Beloning

Performancemanagement
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
(Flexibele) arbeidsvoorwaarden
Inzetbaarheid

Employability
Leeftijdsbewust HR beleid
JB HR-Advies verzorgt eveneens projectleiding, communicatie en voorlichting en trainingen aan
management en medezeggenschap zodat de ontwikkelde oplossingen ook daadwerkelijk
ge´mplementeerd kunnen worden.